Get Adobe Flash player

Akcja informacyjna Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Wielkopolskiego OW NFZ pt.:”Pomoc medyczna w nagłych sytuacjach-gdzie szukać?”

     Już 29 listopada 2016 r.  rozpoczynamy akcję informacyjno-edukacyjną mającą przybliżyć mieszkańcom aglomeracji poznańskiej, jak działa system ratownictwa medycznego w Poznaniu wraz z nocną i świąteczną opieką zdrowotną oraz jak poruszać się w tym systemie, aby skutecznie otrzymać szybką i właściwą do danego przypadku pomoc. Oficjalna inauguracja akcji odbędzie się 29 listopada w Collegium Da Vinci  wraz rozpoczęciem kolejnego roku działalności Poznańskiej Akademii Bezpieczeństwa.
     Spotkania w ramach akcji odbywać się będą w domach kultury, Uniwersytetach III Wieku oraz w innych wyznaczonych wcześniej miejscach w porozumieniu z Centrum Inicjatyw Senioralnych Miasta Poznania. Prowadzić je będą pracownicy poznańskiego Pogotowia Ratunkowego oraz Wielkopolskiego Oddziału NFZ. Na spotkaniach zostaną zaprezentowane następujące tematy:
– program zawałowy i udarowy – realizacja w Poznaniu,
– statystyki wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego
– przykładowe rozmowy dyspozytora medycznego z pacjentem,
– różnice między ambulansami – składy zespołów wyjazdowych,
– funkcjonowanie systemu Podstawowej Opieki Zdrowotnej, w tym nocnej i świątecznej pomocy zdrowotnej (tzw. wieczorynki) wraz z obszarami działania oraz Izb Przyjęć i Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych
Każdy uczestnik otrzyma folder informacyjny, którym znajdują się najważniejsze przekazywane na spotkaniach informacje oraz dane teleadresowe placówek.
     Najbliższe terminy spotkań są następujące:
– 6 grudnia godz. 11 – Collegium Da Vinci ul. Kutrzeby 10

– 13 grudnia godz. 11  – Centrum Medyczne Stanley ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 135

Pozostałe terminy będą podawane na stronach internetowych Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego (www.ratownictwo.med.pl) oraz poznańskiego NFZ (www.nfz-poznan.pl), w lokalnych gazetach, na osiedlowych tablicach ogłoszeń. Wszelkie informacje o spotkaniach będzie można także uzyskać w Centrum Inicjatyw Senioralnych.