Get Adobe Flash player

O nas

CSC_0658          

    Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu jest samodzielnym, publicznym zakładem opieki zdrowotnej, podległym Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego. Pogotowie Ratunkowe świadczy usługi medyczne głównie poprzez niesienie pierwszej pomocy – w ramach ratownictwa medycznego, prowadzi ambulatoria oraz realizuje transporty chorych.

   Zgodnie z kontraktem z WOW Narodowym Funduszem Zdrowia udziela świadczeń w miejscu zdarzenia w razie wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorowania powodującego zagrożenie życia lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia powodującego zagrożenie życia. Posiada również  umowę o świadczenie usług w zakresie zastępstwa lekarza rodzinnego (POZ) w godzinach nocnych i dniach wolnych od pracy oraz umowy w zakresie transportu medycznego.

     Nad bezpieczeństwem poznaniaków i mieszkańców powiatu poznańskiego czuwa siedem zespołów specjalistycznych z lekarzami „S”  oraz  szesnaście zespołów podstawowych z ratownikami medycznymi „P”. Ze względu na wielkość obszaru działania w skład struktury organizacyjnej naszej stacji wchodzą podstacje pogotowia oraz miejsca wyczekiwania Zespołów Ratownictwa Medycznego (ZRM), które są rozmieszczone w różnych punktach miasta i powiatu poznańskiego, po to by nieść szybką pomoc w razie zagrożenia życia. Podstacje posiadają ambulanse specjalistyczne, podstawowe, które poruszają się w obrębie wyznaczonego rejonu tak, aby mogły jak najprędzej dotrzeć do zagrożonych pacjentów.