Get Adobe Flash player

Polityka jakości

       

      Celem Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu jest udzielanie pomocy medycznej potrzebującym w trybie wyjazdowym. Pomoc ta udzielana jest niezwłocznie, na wysokim poziomie, zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi i oczekiwaniami potrzebujących. Mając na uwadze ciągłą poprawę jakości świadczonych usług w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu opracowano i wdrożono system zarządzania jakością zgodny z międzynarodową normą ISO 9001: 2008.

Spełniając kryteria powyższej normy zobowiązujemy się do przestrzegania jej wymagań i do ciągłego doskonalenia efektywności powyższego systemu.

Zadania stojące przed naszą placówką w zakresie zarządzania jakością są realizowane poprzez:

– wykazanie skuteczności w niesieniu pomocy potrzebującym,

– minimalizowanie czasu dotarcia do pacjenta,

– zakupy nowoczesnego i niezbędnego sprzętu medycznego z zakresu ratownictwa medycznego,

– podnoszenie kwalifikacji zatrudnionego w zakładzie personelu,

      Dyrekcja Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu dokonując okresowych przeglądów funkcjonowania systemu zarządzania weryfikuje politykę jakości przystosowując ją do zmieniających się warunków.

      Powyższa polityka jest znana wszystkim pracownikom Stacji Pogotowia oraz podana do wiadomości zainteresowanym pacjentom.

       W oparciu o ogólne cele jakościowe opracowane są cele szczegółowe podlegające zatwierdzeniu i okresowo weryfikowane przez Dyrekcję Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu. Kierownictwo WSPR  zobowiązuje się do zapewnienia zasobów oraz środków w miarę posiadanych możliwości, które są niezbędne  do realizacji powyższej polityki.