Get Adobe Flash player

Pomoc doraźna (POZ)


         (WYKAZ PLACÓWEK PONIŻEJ TEKSTU)

      W razie zachorowania każdy ubezpieczony może skorzystać, po godzinach pracy swojego lekarza rodzinnego, z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Niezależnie od miejsca zamieszkania pacjent wymagający konsultacji lekarskiej czy pielęgniarskiej w godzinach nocnych od godz.18 do 8 dnia następnego oraz całodobowo w weekendy i święta może osobiście zgłosić się do dowolnej poradni realizującej ten rodzaj świadczeń w ramach umowy z NFZ (adresy i telefony poniżej). W przypadku, gdy pacjent nie jest w stanie dotrzeć do placówki pomocy doraźnej  powinien zadzwonić do z prośbą o przyjazd lekarza do domu (w przypadku prośby o wizytę domową znaczenie ma miejsce zamieszkania pacjenta, które to jest przyporządkowane danej placówce)

          Przypominamy, że pacjent może skorzystać z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej przede wszystkim w przypadku:

• nagłego zachorowania

• nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy

• konieczności zachowania ciągłości leczenia lub pielęgnacji.

      Skorzystanie ze świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej w nocy i w święta uzasadniają między innymi:

• zaostrzenie dolegliwości znanej choroby przewlekłej (np. kolejny napad astmy oskrzelowej z umiarkowaną dusznością)

• infekcja dróg oddechowych z wysoką gorączką, szczególnie u małych dzieci i ludzi w podeszłym wieku

• bóle brzucha, nieustępujące mimo stosowania leków rozkurczowych

• bóle głowy, nieustępujące mimo stosowania leków przeciwbólowych

• biegunka lub wymioty, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku

• zatrzymanie stolca lub moczu

• nagłe bóle krzyża, kręgosłupa, stawów, kończyn itp.

• zaburzenia psychiczne (z wyjątkiem agresji lub dokonanej próby samobójczej – wtedy należy wezwać pogotowie ratunkowe)

• przyjmowanie serii zastrzyków.

   Z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, w zależności od stanu pacjenta, można skorzystać w ambulatorium lub poprzez wizytę domową. 

 

     WYKAZ PLACÓWEK NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ POMOCY DORAŹNEJ W POWIECIE POZNAŃSKIM

 

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKLI ZDROWOTNEJ „PRIMA-MED” ZESPÓŁ PORADNI SPECJALISTYCZNYCH

DOPIEWO, UL. ŁĄKOWA 2

61 863 87 60, 61 894 20 62

________________________________________

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO SP ZOZ W POZNANIU

LUBOŃ, UL. PUŁASKIEGO 15

61 864 88 94

________________________________________

POMOC DORAŹNA LEKARZY RODZINNYCH „GRUNWALD” S.C.

POZNAŃ GRUNWALD, UL. KASPRZAKA 16

61 866 25 35

________________________________________

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO SP ZOZ W POZNANIU

POZNAŃ GRUNWALD, UL. RYCERSKA 10

61 864 88 94

________________________________________

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ FALCK MEDYCYNA REGION WIELKOPOLSKA

POZNAŃ JEŻYCE, UL. SZAMARZEWSKIEGO 62

61 843 58 11

________________________________________

PRZYCHODNIA  LEKARSKA  MEDEO HENRYKA MIKUłA-TELENGA, TOMASZ MATECKI, BARBARA ELżBIETA SCHMIDT, JACEK SZYMANIAK SP.J.

POZNAŃ NOWE MIASTO, OS.RZECZYPOSPOLITEJ 6

61 877 19 11, 61 877 17 05

________________________________________

NZOZ TWOJA PRZYCHODNIA POZ I SPECJALISTYKA

POZNAŃ NOWE MIASTO, UL. BLACHARSKA 2

61 887 92 13

________________________________________

POZNAŃSKI OŚRODEK SPECJALISTYCZNY USŁUG MEDYCZNYCH

POZNAŃ STARE MIASTO, AL.SOLIDARNOŚCI 36

61 647 77 15

________________________________________

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD PODSTAWOWEJ I SPECJALISTYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ HIPOKRATES

POZNAŃ STARE MIASTO, OS. MARYSIEŃKI 25

61 823 47 11, 61 823 47 49

________________________________________

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ FALCK MEDYCYNA REGION WIELKOPOLSKA

POZNAŃ STARE MIASTO, UL. SZEWSKA 5/6

61 855 96 00

________________________________________

CENTRUM MEDYCZNE HCP SPÓŁKA Z O.O. NZOZ CENTRUM MEDYCZNE HCP LECZNICTWO AMBULATORYJNE

POZNAŃ WILDA, UL. 28 CZERWCA 1956 NR 194

61 831 11 82

________________________________________

PRZYCHODNIA  LEKARSKA MULTI-MEDIC

SWARZĘDZ, UL. CIESZKOWSKIEGO 100/102

61 817 46 71